Hồ Tiến

Lĩnh vực

Vietmet đang hoạt động trên các lĩnh vực sau:

– Kinh doanh thiết bị y tế, thiết bị bệnh viện, thiết bị y khoa.
– Dịch vụ bảo hành bảo trì thiết bị y tế và thiết bị khoa học kỹ thuật cao.
– Kinh doanh các loại hoá chất xét nghiệm, hoá chất các ngành công nghiệp, xử lý môi trường (trừ các loại hoá chất Nhà nước cấm)
– Cung cấp dịch vụ và thiết bị công nghệ cao trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, y tế, giáo dục, tin học.
– Đại lý mua, bán và ký gửi hàng hóa, xuất nhập khẩu ủy thác.
– Tư vấn, đào tạo và chuyển giao công nghệ y học và dịch vụ cho thuê thiết bị y tế.

 

Đăng ký nhận bản tin

Kết nối với chúng tôi

________________________________________________